KURS – FOREDRAG – SAMTALER

Ønsker du å arrangere et ANTA-kurs i din:

organisasjon, institusjon, forening eller tiltak

Mer om kursene

Ønsker du en foredragsholder med en utradisjonell vinkling

Mer om foredrag

Ønsker du en sjele(om)sorgssamtale

Mer om samtalene

Ta kontakt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close