ANTA-kurs

Ønsker du å arrangere et ANTA-kurs i din

organisasjon, institusjon, forening eller tiltak 

Ta kontakt: rita@nada-norge.no eller  99 10 93 92

AKUPUNKTURKURS FOR HELSE OG OMSORGSARBEIDERE: TRYKK HER
      brosjyre anta-programmet–            BØKER TIL SALG FOR KURSENE
Prosjektbeskrivelse-ANTA-programmet (1)     –         IRIS RAPPORT AV ANTA
 ANTA-KURSET ER VAREMERKEBESKYTTET

NADA Norge arrangerer ANTAkurset som er et lærings og motivasjonskurs som ledes av Likepersoner/Erfaringskonsulenter. Kursets mål er å hjelpe den problemer på grunn av avhengighet og misbruk til å få bedre funksjon i dagliglivet.

Mange som faller ut av arbeidslivet har et uavklart forhold til alkohol, rusmidler og/eller skadelig bruk av legeordinerte medisiner. Dette gjør det vanskelig for denne gruppen å gjennomføre nødvendige endringer for å kunne bli selvstendige deltagere i samfunnet.

Lærings- og motiveringskurset – ANTA – kan benyttes før, under og etter en døgn og dagbehandling,samt alternative straffegjebnomføringer og  lukkede og åpne avdelinger i fengsel. Videre   passer det i ulike faser i Arbeidsmarkedsbedrifter.

Deltakere kan i varierende grad være i arbeid eller utdanning og ha behov for etterverntiltak.

Primært er dette et kurs for de som har eller har hatt et rusmiddelproblem de ønsker å gjøre noe med. Imidlertid er det også meget egnet for mennesker som ikke har et definert rusproblem, men som til tider bruker skadelige/ukontrollerte mengder av alkohol, narkotiske stoffer eller tabletter.

Kursets målsetting er at personen skal kunne bli mest mulig selvstendig og makte å stå i en arbeids- og/eller utdanningssituasjon.

Les mer

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close