Individuelle samtaler

I Guds hage

Av og til kan det bare være godt å snakke med noen som ikke skal se en igjennom et diagnosefilter. I 17 år har jeg hatt mellommenneskelige samtaler med personer som av ulike årsaker har stagnert i livet. Men gjennom  gode  samtaler har de funnet nye løsninger og de har kunnet trille videre på deres livsvei.

De mest smertefulle samtalene jeg har hatt er knyttet personens opplevelse av håpløshet, meningsløshet og angst,  sorg, savn og smerter

Jeg har selv mange års erfaring med å søke hjelp uten å se noen lysglimt . Når det så som mørkest ut fikk jeg hjelp av en katolsk pater og sjelesorgssamtaler. Personlig har jeg ingen religiøs tilknytning, men de åndelige prinsippene fungerer uansett tro eller ikke tro på en kirkelig Gud eller andre Gudeskikkelser.

I 21 år har jeg vært i i en eller annen utdanning innen kropp og psyke, i 2017 ble jeg ferdig med min sjelesorgsutdanning. Vinter samme år følte jeg at jeg hadde kommet til en korsvei i livet og  gikk til min sjelesørger for en  veiledningssamtale.  Der ble ideen tent: jeg vil arbeide mer med sjelesorgssamtaler. Siden jeg er en livssynsåpen person , vil jeg heller kalle mine samtaler – Sjele(om)sorgssamtaler.

Høsten 2018 vil jeg sette opp timer for individuelle samtaler.

Ta kontakt,  send meg gjerne en mail: rita@nada-norge.no eller ring 99 10 93 92

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close