Rapporter av holdte kurs

Brukerundersøkelse 2012 utført av International Research Institute of Stavanger (IRIS):                                 IRIS rapport av ANTA


Noen rapporter fra tidligere år:

Dette er bare noen få for å vise hvordan kurset virker. Kursopplegget ble utviklet 1999-200, men fikk sin første offentlige finansiering i 2005

Rapport fra første ANTAkurs for kvinner med offentlig finansiering 2006:ANTArapport kvinner 1.feb-4 mars 2006 docx

Rapport fra første ANTAkurs for menn med offentlig finansiering 2006:ANTArapport menn juni-juli 2006

Rapport fra først år med ANTA, Veivalgt, i oslo fengsel:                                    ANTArapport fra Oslo fengsel 2009

Rapport fra ANTA Kortkurs Havang Lillehammer 2017: ANTA rapport kortkurs Havang 2017


Første semester 2018

ANTArapport første semester 2018

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close