Salg av bøker

 

Bilde over bøkene for salg

Veien fram går først tilbake

Rita Nilsen og Jon Gangdal                                                                                                                                                   Forlag: Prego mobile

Kan bestilles hos NADA Norge

cropped-cover-veienfram-cover5.jpg

En håndbok for den som sliter med avhengighet eller destruktivt levesett

Til den rusavhengige:Håndboka her gir både forklaringer du trenger for å kunne jobbe målrettet med deg selv, og verktøy som hjelper deg å lykkes med å få et rusfritt liv. Det legges vekt på det som kan gjøre deg «frisk».

Til deg som skal arbeide med rusavhengige eller er på rørende:Denne kunnskapen du her får er helt avgjørende for bedre samhandling med dem du har ansvar for og tilknytning til.

Til alle andre:Dette er veldig nyttig kunnskap for bedre å kunne forholde deg til rusavhengige som du møter – og det gjør vi alle. Alle som mener noe om ruspolitikk burde som et minimum sette seg godt inn i det stoffet som her presenteres.

                                                                                                   Per Føyn, spesialist i psykiatri

Support’n

Rita Nilsen

Bestilles: nada@nada-norge.no

Arbeidsbok til oppfølgingsarbeid etter ANTA-kurs eller annet hvor boken, Veien fram går først tilbake, har vært brukt. Hovedfokuset er  mestring i sosiale og familiære situasjoner, samt bli kjent med tilbakefallssignalene.

 

Veivalget

Rita Nilsen

Bestilles: nada@nada-norge.no

Tilrettelagt program med oppgaver for straffedømte i og utenfor fengsel. Hovedfokuset er at den straffedømte skal få kunnskap om utviklingen av livssituasjonen de er i nå, og søke hjelp etter behov før endt straff.

 

De allierte

Rita Nilsen

Bestilles: nada@nada-norge.no

Dette er for  familie og nærstående slik at de kan få noe av den  samme kunnskap som avhengighet og misbruk får igjennom boka, Veien fram går først tilbake.

Relasjoner

Rita Nilsen

Bestilles: nada@nada-norge.no

Dette er for den som levd i destruktive relasjoner der hvor det har vært ulike type av grenseovertredelser.

Bøkene benyttes som kompendier til ANTA-kurset og de ulike moduler. For mer info om kurs les under fanen Kurs eller kontrakt rita@nada-norge.no

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close