Veilvalget – for kriminelle

Veivalget:

Veivalgets forside

Gjennomføring av
14 temaer.
Egen versjon av ANTA-kurset for straffedømte i og utenfor fengsel og forvaringsanstalt. Treffene er á 2 timer hver gang. I fengsel hvor det holdes kurs

2 dager i uken anbefales det at det er tema dag en og reflek- sjon dag to. Ved alternative straffegjennomføring anbefales det at den straffedømte arbeider med oppgavene i en time og at

den gjennomgås sammen med kontaktperson på stedet.

Mål: Lære om Utviklingen av livssituasjon de er i nå og søke hjelp etter behov før endt straff.

Kompendium: Eget fra NADA Norge.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close